Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych jest dla nas nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również ważnym czynnikiem zaufania. Dlatego za pomocą poniższych przepisów o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w przejrzysty sposób poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu zbieranych i przetwarzanych przez Państwa danych osobowych w ramach niniejszej strony internetowej, jak również o Państwa prawach.

Odpowiedzialny za ochronę danych zgodnie z art. 4 Nr 7 rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO):

Dr Harald Renner
Nordstr. 11
D-34630 Gilserberg

Jakie dane zbieramy i przetwarzamy

a) dane z dziennika

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub korzystają z naszych usług, urządzenie, za pomocą którego uzyskują Państwo dostęp do strony internetowej, automatycznie przesyła dane dziennika (dane połączenia) do naszych serwerów. Dane dziennika obejmują adres IP urządzenia, którego używasz, aby uzyskać dostęp do strony internetowej lub usługi, typ przeglądarki, z której korzystasz, poprzednio odwiedzoną stronę internetową, konfigurację systemu oraz datę i godzinę. Adresy IP przechowujemy tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług. W przeciwnym razie adresy IP zostaną usunięte lub zanonimizowane. Przechowujemy Twój adres IP, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową oraz adresy IP odwiedzających Twoją stronę internetową przez maksymalnie 7 dni w celu rozpoznania i zapobiegania atakom.

b) Cookies

Używamy plików cookie w różnych miejscach na naszej stronie internetowej. Są to małe identyfikatory, które serwer przechowuje na urządzeniu, którego używasz, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej lub usług. Zawierają one informacje, które można wywołać, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług, a tym samym umożliwiają bardziej efektywne i lepsze wykorzystanie naszej strony internetowej.
Używamy stałych i tzw. plików cookie sesyjnych. Pliki cookie sesji są już usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Trwałe pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia ich celu i są usuwane.
Pliki cookie służą do ulepszania naszych usług. Służą one do zbierania danych statystycznych dotyczących naszej strony internetowej, na przykład liczby odwiedzających.
Użytkownik może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.

Twoje prawa jako podmiotu danych

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych w stosunku do nas. Oni to zrobili:

Prawo dostępu do kategorii przetwarzanych danych, celów przetwarzania, czasu przechowywania i wszelkich odbiorców. (art. 15 DSGVO).
Prawo do poprawienia lub usunięcia niedokładnych lub niekompletnych danych. (art. 17 DSGVO).
Prawo do ograniczenia przetwarzania, o ile usunięcie nie jest możliwe lub sporne. (art. 18 DSGVO).
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie danych zostało przeprowadzone na podstawie uzasadnionego interesu. (art. 21 ust. 1 DSGVO).
Prawo do odwołania udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość. (art. 7 ust. 3 DSGVO).
Prawo do przenoszenia danych we wspólnym formacie. (art. 20 DSGVO).
Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, w miejscu pracy lub w miejscu podejrzenia naruszenia. (art. 77 DSGVO).
Przekazywanie danych do państw trzecich spoza UE

Wszystkie podane powyżej informacje będą przetwarzane na serwerach na terenie Unii Europejskiej. Państwa dane będą przekazywane lub przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez prawo i gdy w kraju trzecim zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych.

Ujawnienie danych

Zasadniczo nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim.