HOME 1    nederlandse    HOME 2


Rijden op hoge leeftijd

Laura Gosemann


Wanneer moet het rijbewijs worden ingetrokken?

Het autorijden door senioren is altijd een onderwerp van discussie. Het kan zowel de bestuurders zelf als hun omgeving in gevaar brengen, maar toch willen ouderen hun mobiliteit en zelfbeschikking niet opgeven. Maar ook al tonen studies aan dat het risico op ongevallen toeneemt met de leeftijd van 75 jaar, toch kunnen ze het rijbewijs niet zomaar overal intrekken. In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe verkeersongevallen kunnen worden voorkomen. In Duitsland geven ze rijbewijzen af voor het leven. In de ons omringende landen gelden echter andere regels. Zo moeten Spaanse automobilisten vanaf hun 45e jaar om de tien jaar een rijvaardigheidstest afleggen en vanaf hun 70e zelfs na twee jaar. Ook in Zwitserland is het verplicht om de twee jaar een dergelijke test aan de huisarts voor te leggen.

Daarom gaan er stemmen op om een leeftijdsgrens voor het rijbewijs in te voeren. Uit de ongevallencijfers van het federale bureau voor de statistiek (Destatis) uit 2015 blijkt dat ongeveer 61 procent van de automobilisten tussen 65 en 74 jaar zelf een ongeval heeft veroorzaakt. Als jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar de auto bestuurden, waren zij in 65 procent van de gevallen de schuldige. De hoogste waarde werd echter genoteerd door bestuurders ouder dan 75 jaar, die in 75 procent van de gevallen het ongeval zelf hadden veroorzaakt.

Uit deze cijfers blijkt echter dat ouderen minder vaak met de auto rijden en dus in absolute cijfers minder ongevallen veroorzaken dan onervaren dit het vermogen beperkt om in complexe situaties informatie op te nemen en te verwerkenl beperkingen op oudere leeftijd

In principe kan niet worden ontkend dat het ouder worden gepaard gaat met bepaalde functionele beperkingen, die ook gevolgen hebben voor het wegverkeer. Belangrijke parameters zoals gezichtsscherpte, gehoorvermogen en reactietijd nemen af. Bovendien is het vermogen om informatie in complexe situaties op te nemen en te verwerken beperkt. Vaak worden deze beperkingen gecompenseerd door senioren langzamer te laten rijden en niet op piekmomenten, door onbekende routes te vermijden en door 's nachts en bij slecht weer te rijden. Ongevallen met senioren worden dan ook zelden veroorzaakt door te hard rijden, rijden onder invloed of gewaagde inhaalmanoeuvres, maar wel bij het voorrang verlenen, achteruitrijden, afslaan of keren.

Hoewel een hoge leeftijd het autorijden niet altijd in de weg staat - er zijn natuurlijk ook 80-jarigen die "fit as a fiddle" zijn - moeten senioren niet in de laatste plaats rekening houden met de effecten van medicatie naast leeftijdsgebonden invloeden. Bepaalde ziekten of geneesmiddelen kunnen het vermogen om waar te nemen en te reageren beperken.

Gedwongen inlevering van het rijbewijs

Hier wordt het rijbewijs vaak pas ingeleverd nadat een ongeval is veroorzaakt. Omdat de oudere die het ongeval heeft veroorzaakt zelf geschokt is en een dergelijke situatie in de toekomst wil voorkomen door niet meer achter het stuur te kruipen. Of hij komt verward en ongeconcentreerd over bij een gesprek met de politie. Hier wordt de wegverkeersinstantie ingelicht, zodat verkeerspsychologen en -artsen vervolgens de psycho-functionele capaciteit van de betrokkene kunnen controleren. Als het resultaat negatief is, wordt het rijbewijs uiteindelijk ingetrokken.

Ongevallen voorkomen

Er bestaan tegenwoordig verschillende seminars voor oudere weggebruikers. Zo geeft de Duitse Raad voor de Verkeersveiligheid (DVR) in het kader van zijn programma "Sicher mobil" voorlichting over alle belangrijke verkeerszaken in bejaardentehuizen, opleidingscentra voor volwassenen of verenigingen. De ADAC biedt ook een cursus van enkele uren aan voor senioren, waarin het gedrag van voertuigen in grenssituaties wordt uitgelegd.

Bij de TÜV kan op vrijwillige basis en tegen betaling een prestatiecontrole van oudere weggebruikers worden uitgevoerd. Maar omdat autorijden op gevorderde leeftijd nog steeds zeer negatief wordt bekeken, blijft het zeldzaam dat senioren zich vrijwillig laten keuren, vooral als het iets kost. Er moet dus een omslag in het denken komen, zodat vrijwillig testen een vanzelfsprekendheid wordt.

Impressum       Privacy     Afbeeldingen: www.pixabay.com