HOME 1    dansk    HOME 2


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger


1) Oplysninger om indsamling af personoplysninger og kontaktoplysninger om den ansvarlige person
1.1 Vi er glade for, at du besøger vores websted, og vi takker for din interesse. I det følgende informerer vi dig om behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger vores websted. I denne sammenhæng er personoplysninger alle data, som du kan identificeres personligt med.
1.2 Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er Dr. Harald Renner, Nordstr. 11, 34630 Gilserberg, Tyskland, e-mail: hrenner@optipage.de. Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysningerne.
1.3 Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af personoplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. ordrer eller forespørgsler til den dataansvarlige). Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at se strengen "https://" og låsesymbolet i din browserlinje.

2) Indsamling af data, når du besøger vores websted
Vi indsamler kun data, som din browser sender til vores server (såkaldte "serverlogfiler"). Når du besøger vores websted, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for, at vi kan vise webstedet for dig:
- Vores besøgte websted
- Dato og klokkeslæt på adgangstidspunktet
- Mængden af sendte data i bytes
- Kilde/reference, hvorfra du kom til siden
- Anvendt browser
- Anvendt operativsystem
- IP-adresse anvendt i anonymiseret form
Behandlingen foretages i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO på grundlag af vores legitime interesse i at forbedre stabiliteten og funktionaliteten af vores websted. Oplysningerne videregives ikke og anvendes ikke på nogen anden måde. Vi forbeholder os dog ret til at kontrollere serverens logfiler efterfølgende, hvis der er konkrete tegn på ulovlig brug.

3) Cookies
For at gøre besøget på vores websted mere attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner bruger vi såkaldte cookies på forskellige sider. Det er små tekstfiler, som gemmes på din terminal. Nogle af de cookies, som vi bruger, slettes efter afslutningen af browsersessionen, dvs. efter at du lukker din browser (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg (permanente cookies). Hvis der sættes cookies, indsamler og behandler de visse brugeroplysninger som f.eks. browser- og lokaliseringsdata samt IP-adresseværdier i et individuelt omfang. Vedvarende cookies slettes automatisk efter et bestemt tidsrum, som kan variere afhængigt af cookien.
For så vidt som personoplysninger også behandles af individuelle cookies, som vi har implementeret, sker behandlingen i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b DSGVO i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f DSGVO for at beskytte vores legitime interesser i den bedst mulige funktionalitet af hjemmesiden samt en kundevenlig og effektiv udformning af besøget på siden.
Vi samarbejder ikke med reklamepartnere og videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter.
Bemærk venligst, at du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om indstillingen af cookies og kan beslutte individuelt, om du vil acceptere dem, eller du kan udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt. Hver browser er forskellig i den måde, hvorpå den håndterer cookie-indstillinger. Dette er beskrevet i hjælpemenuen i hver browser, som forklarer, hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger. Du kan finde dem for de respektive browsere under følgende links:
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/temporäres-zulassen-von-cookies-und-website-daten-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Krom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Bemærk venligst, at hvis du ikke accepterer cookies, kan funktionaliteten af vores websted være begrænset, hvis du ikke accepterer cookies.

4) Kontakt med os
Når du kontakter os (f.eks. via e-mail), indsamles der personoplysninger. Disse oplysninger gemmes og anvendes udelukkende med henblik på at besvare din henvendelse eller kontakte dig og den tilhørende tekniske administration. Retsgrundlaget for behandlingen af disse data er vores legitime interesse i at besvare din anmodning i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Dine oplysninger slettes efter den endelige behandling af din anmodning. Dette er tilfældet, når omstændighederne tyder på, at det pågældende spørgsmål er endeligt afklaret, og forudsat at der ikke er nogen lovbestemte tilbageholdelsesforpligtelser, der siger det modsatte.

5) Den registreredes rettigheder
5.1 Den gældende databeskyttelseslovgivning giver dig følgende rettigheder (informations- og indgrebsrettigheder) over for den dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, idet der henvises til det anførte retsgrundlag for de respektive forudsætninger for at udøve disse rettigheder:
- Ret til oplysninger i henhold til artikel 15 i DSGVO;
- Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i DSGVO;
- Ret til sletning i henhold til artikel 17 i DSGVO;
- Ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR;
- Ret til oplysninger i henhold til artikel 19 i GDPR;
- Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR;
- Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til artikel 7, stk. 3, i GDPR;
- Ret til at indgive en klage i henhold til artikel 77 i GDPR.
5.2 RET TIL AT GØRE INDSIGELSE
HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER INDEN FOR RAMMERNE AF EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUNDLAG AF VORES OVERORDNEDE LEGITIME INTERESSE, HAR DU RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING MED VIRKNING FOR FREMTIDEN TIL ENHVER TID AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION.
HVIS DU GØR BRUG AF DIN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE, STOPPER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER.
VI BRUGER IKKE PERSONOPLYSNINGER TIL REKLAMEFORMÅL.


6) Varighed af opbevaring af personoplysninger
Varigheden af opbevaringen af personoplysninger bestemmes af det respektive retsgrundlag, formålet med behandlingen og - hvis det er relevant - desuden af den respektive lovbestemte opbevaringsperiode (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til handels- og skattelovgivningen).

Hvis der er lovbestemte opbevaringsperioder for data, der behandles inden for rammerne af juridiske eller kvasi-juridiske forpligtelser på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b DSGVO, vil disse data blive slettet rutinemæssigt efter udløbet af opbevaringsperioderne, forudsat at de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af kontrakten og/eller at der ikke er nogen legitim interesse fra vores side i fortsat at gemme dem.
Når personoplysninger behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i DSGVO, opbevares disse oplysninger, indtil den registrerede udøver sin ret til at gøre indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i DSGVO, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav.

Medmindre andet er angivet i de øvrige oplysninger i denne erklæring om specifikke behandlingssituationer, vil lagrede personoplysninger i øvrigt blive slettet, når de ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

Tryk          Beskyttelse          Billeder         Del 2