HOME 1    dansk    HOME 2


Kørsel i en høj alder


Laura Gosemann


Hvornår skal kørekortet inddrages?

Ældre borgeres kørsel er altid et emne, der er til diskussion. Det kan være til fare for både førerne selv og deres omgivelser, men ældre mennesker ønsker ikke at give afkald på deres mobilitet og selvbestemmelse. Men selv om undersøgelser viser, at risikoen for ulykker stiger med 75 års alderen, kan de ikke inddrage kørekortet generelt. I den følgende artikel forklares det, hvordan man kan forebygge trafikulykker. I Tyskland udsteder man kørekort på livstid. I vores nabolande gælder der dog andre regler. F.eks. skal spanske bilister tage en køreprøve hvert tiende år fra det fyldte 45. år og endda efter to år fra det fyldte 70. år. Også i Schweiz er det obligatorisk at forelægge en sådan prøve for familielægen hvert andet år.

Der er derfor røster, der kræver en aldersgrænse for kørekort. Ulykkestallene fra det føderale statistiske kontor (Destatis) fra 2015 viser, at ca. 61 procent af bilisterne mellem 65 og 74 år selv har forårsaget en ulykke. Hvis unge voksne mellem 18 og 24 år kørte bilen, var de skyldige i 65 procent af tilfældene. Den højeste værdi blev dog registreret af bilister over 75 år, som havde forårsaget ulykken selv i 75 procent af tilfældene.

Når man ser på disse tal, er det dog sådan, at ældre mennesker kører sjældnere i bil og derfor i absolutte tal forårsager færre ulykker end uerfarne personer, hvilket begrænser evnen til at optage og behandle information i komplekse situationerl begrænsninger i alderdommen

Det kan i princippet ikke benægtes, at aldring er forbundet med visse funktionsnedsættelser, som også påvirker trafikken. Vigtige parametre som f.eks. synsstyrke, høreevne og reaktionstid falder. Desuden er evnen til at optage og behandle information i komplekse situationer begrænset. Ofte kompenseres disse funktionsnedsættelser ved, at ældre borgere kører langsommere og ikke i spidsbelastningsperioder, undgår ukendte ruter og kører om natten og i dårligt vejr. Derfor skyldes ulykker, hvori ældre borgere er involveret, sjældent for høj hastighed, spirituskørsel eller dristige overhalingsmanøvrer, men i forbindelse med vigepligt, bakning, vending eller drejning.

Selv om en høj alder ikke altid forhindrer kørsel - der findes naturligvis også 80-årige, der er "fit som en sten" - bør seniorer ikke mindst overveje virkningerne af medicinering ud over aldersrelaterede påvirkninger. Visse sygdomme eller lægemidler kan begrænse opfattelses- og reaktionsevnen.

Tvangsinddragelse af kørekort

Her: Ofte bliver kørekortet først afleveret, når der er sket en ulykke. Fordi den ældre person, der har forårsaget ulykken, selv er chokeret og ønsker at forhindre en sådan situation i fremtiden ved ikke at sætte sig bag rattet igen. Eller han virker forvirret og ukoncentreret, når han taler med politiet. Her informeres færdselsmyndigheden, så trafikpsykologer og læger derefter kan undersøge den pågældende persons psykofunktionelle kapacitet. Hvis resultatet er negativt, bliver kørekortet endelig inddraget.

Forebyggelse af ulykker

Der findes nu forskellige seminarer for ældre trafikanter. Det tyske trafiksikkerhedsråd (DVR) informerer f.eks. om alle vigtige spørgsmål i forbindelse med trafikken som led i sit program "Sicher mobil" på plejehjem, i voksenuddannelsescentre eller i klubber. ADAC tilbyder også et flere timers kursus for ældre borgere, hvor der redegøres for køretøjers adfærd i grænsesituationer.

Hos TÜV kan man frivilligt og mod betaling få foretaget en præstationskontrol af ældre trafikanter. Da kørsel i en høj alder imidlertid stadig opfattes meget negativt, er det stadig sjældent, at seniorer frivilligt lader sig teste, især hvis det koster noget. Der bør derfor ske en ændring i tankegangen, så frivillige test bliver en selvfølge.

Tryk          Beskyttelse          Billeder         Del 2